Peter Hasselskog till Handmade Issues

Är skolslöjden bara flum eller kan praktiskt kunnande underlätta problemlösning i andra ämnen? Det och mycket mer kommer Peter Hasselskog att prata om och ge exempel på under Handmade Issues.

Peter Hasselskog är filosofie doktor och lektor vid slöjdlärarutbildningen på HDK, Göteborgs universitet. Hans ämnesområde är grundskolans slöjdämne, vilket det har varit de senaste 25 åren.

Vad ska du prata om på Handmade Issues?

– Jag ska prata om varför slöjd är ett viktigt ämne för alla elever, oavsett intresseområde och vilka studie- eller yrkesinriktning som följer efter grundskolan. Fokus på vad som legitimerar slöjdämnet och vad man lär sig i och genom slöjdundervisningen 2015, men också om de många felaktiga eller förlegade uppfattningar som finns om slöjdämnet. Ska även försöka våga mig på en beskrivning av min uppfattning om vad som skiljer grundskolans obligatoriska slöjdämne från Hemslöjdens verksamhet.

Hur tror du att det handgjorda skapandet kan påverka den enskilda individens utveckling positivt?

– På alla sätt! Till exempel gällande personlig utveckling, som ett sätt att lära, som uttrycksmedel, för välbefinnande, och för utveckling av det som ofta uttrycks som entreprenöriella kompetenser