Slöjdaren Knut Östgård till Handmade Issues

Under Handmade Issues kommer slöjdaren Knut Östgård  att prata om konsten att läsa ett träd.

Att gå in i en björkskog är som att komma in i en lövsal full med slöjdämnen som står på rad. Där en björk med slät och kvistfri stam blir en svepask, krokarna på de grova grenarna blir skedar medan en rot eller en bit av stammen är ämnet för min nästa slev. Det är härligt att drömma sig bort med naturen och tänka på vad man kan åstadkomma med alla fina ämnen som växer på rot, säger Knut Östgård som är en av de medverkande på Handmade Issues.

Knut Östgård, slöjdare och f.d hemslöjdskonsulent, kommer att prata om hur man läser ett träd. Vilka olika delar av trädet som lämpar sig bäst till olika slöjdföremål och om varför björken är det bästa materialet till föremål som ska användas till matlagning. Föreläsningen slöjdtolkas av slöjdaren Hanna Hållams.

Hur ser din slöjdprocess ut?

– Sågen, yxan och kniven är, tillsammans med andra skärande handverktyg, basen i min verktygsamling då jag arbetar fram mina slöjdföremål. Alla sinnen hinner med när man slöjdar för hand. Ögat ser och registrerar. Örat hör om verktygen skär bra och fingrarna känner formen. Den skurna ytan ger föremålet en gyllene lyster och spåren efter handens arbete syns tydligt. Samspelet mellan hjärna och hand tränas upp på ett lättsamt och roligt sätt.

Vad är hemslöjd för dig?

– Att använda material från din närhet där det färdiga föremålet är slöjdat för dagligt bruk och att funktionen sätts främst. Föremålet får gärna ha ett konstnärligt uttryck, då det inte ger avkall på funktionen. Det är hemslöjd för mig.

 

Hanna Hållams

Under Handmade Issues kommer en av föreläsningarna att slöjdtolkas. Tolkningen görs av Hanna Hållams som kommer att sitta på scenen med material och verktyg under föreläsningen med Knut Östgård. Hanna kommer från Mora och har samlat på sig kunskaper genom livet då hantverket alltid har varit närvarande. Hon har även utbildat sig vid Sätergläntan och Mora Folkhögskola.

Hur tror du att det handgjorda skapandet kan påverka samhället och individen i framtiden?

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är slöjden viktig. Det är en styrka att veta hur man själv kan tillverka saker och att veta vad som som krävs för att något av kvalitet ska bli till. Det gör att vi lättare värnar om de saker vi har omkring oss och därigenom värnar vi också om resurserna i världen.

 

 

Bilder

 

Krympburkar i björk av Knut Östgård. Dekoren är skuren delvis med karvsnitt. Burkarna är målade med äggoljetempura. Från boken Slöjden börjar i skogen. Foto: Thomas Harrysson

Krympburkar i björk av Knut Östgård. Dekoren är skuren delvis med karvsnitt. Burkarna är målade med äggoljetempura. Från boken Slöjden börjar i skogen. Foto: Thomas Harrysson

Krympburk i björk med skjutlock av Knut Östgård. Från boken Slöjden börjar i skogen. Foto: Thomas Harrysson

Krympburk i björk med skjutlock av Knut Östgård. Från boken Slöjden börjar i skogen. Foto: Thomas Harrysson

Träsked skuren ur krokvuxet ämne av Knut Östgård

Träsked skuren ur krokvuxet ämne av Knut Östgård

Träsked skuren ur krokvuxet ämne av Knut Östgård

Träsked skuren ur krokvuxet ämne av Knut Östgård