Birgitta Nordström till Handmade Issues

Från handgjort till industriellt. Birgitta Nordström är vävande doktorand och arbetar med att undersöka textilens rituella roll – i livet och inför döden. Just nu i form av ett forskningsprojekt där hon genom vävningen undersöker allt från mellanrummet mellan trådarna till hur den vävda textilen kan användas i en sorgeprocess. Det började för några år sedan när Birgitta började väva svepefiltar till dödfödda barn. Till en början vävdes de för hand men för att kunna pröva behovet av svepefiltar inom vården vävs nu materialet till filtarna industriellt.

Under Handmade Issues kommer Birgitta att prata om hur hennes kunskaper kring material och tekniker har korsbefruktats med industrivävningens teknologi och möjligheter för att nå ett gemensamt mål.

Hur tror du att det handgjorda skapandet kan påverka de val vi gör?

– När det gäller vår konsumtion så ser jag det handgjorda skapandet som en väg till att få ytterligare sensorer och insikter till att göra val. Den hand som är van att hantera råvaror och förädla är också den hand som i ett annat sammanhang trevande känner och kan avgöra kvalitet, hantverksmässig såväl som industritillverkad. Det kan leda till att vi blir mycket kräsna konsumenter – men också eftertänksamma. För det handgjorda skapar en insikt om tid. Min eller någon annans.

När det handlar om hur vi väljer att leva våra liv så tror jag att det återigen handlar om tid. Frigöra tid för att få hålla på och greja. Inte av nöd men av nödvändighet – det handlar om meningsfullhet. Att få vara producent mitt i en masskonsumtionsstruktur. Ett eget bröd, en sydd skjorta eller täljd kniv. Eller som i mitt fall, att få väva en filt.

Vad är handgjort skapande för dig?

– Det handgjorda skapandet är ett problematiskt begrepp, för hur definierar vi egentligen handgjort? I vad mån är maskiner tillåtna? När blir något industritillverkat? Rör det sig inte oftast om en glidande skala? Om jag sätter en parentes kring ordet handgjort och istället frågar hur skapandet kan påverka de val vi gör tänker jag på skapandet som en helt nödvändig mänsklig impuls. Den gör oss till nyfikna, lekande och prövande människor. Den som skapar har inte tråkigt.

 

Birgitta Nordström är vävande doktorand vid HDK i Göteborg och 2014 tilldelades hon Hemslöjdens Märtha Gahns stipendium

 

Svepefiltar

Svepefiltar

 

I vävstolen

I vävstolen