Förbundsstämma i Uppsala, 29-30 maj

Vartannat år träffas alla medlemsföreningar på Hemslöjdens förbundsstämma. I år hålls stämman i Uppsala den 29-30 maj där fredagen blir en inspirationsdag med påfyllning från intressanta föreläsare. På lördagen avhandlas motioner, verksamhetsplanen och allt annat som hör en stämma till. Under lördagen hålls även stämma för Sätergläntan och Sätergläntans vänner. Program och mer information kommer i mitten av mars.