Linnedräll från Arbrå

Nu ger Arbrå hemslöjdsförening ut sin andra bok. Den heter Linnedräll – prydnad på bondens bord och handlar om produktionen av duktyg, servetter och handkläden i dräll med utgångspunkt i Arbrå socken, Hälsingland.

Trettiotre för Arbrå typiska mönster har analyserats och vävnotor för vävning med modernt material presenteras. En vid bild av drällens och linets historia, dess roll i Hälsingland och hemslöjdsrörelsens betydelse för kunskapens bevarande tecknas, med en liten vink om framtiden. En avstamp är damasten från Flors linnemanufaktori, en annan är reformsträvandena under 1700- och 1800-talet för en bättre och mer lönsam linhantering, och för utvecklingen av slöjden som binäring.

Hemslöjdsrörelsens lokala betydelse skildras med dess eldsjälar. Vävning och i Arbrå särskilt drällen har under hela 1900-talet ägnats inventeringar och utställningar, och dräll har vävts och sålts. Arbrå hemslöjdsförening har under 70 år verkat i Gästgivars i Vallsta, nu en av sju gårdar på UNESCO:s världsarvslista med utställningar, kurser och hemslöjdsförsäljning.

Det blir en berättelse om de så ofta anonyma kvinnornas konstnärliga verk och ekonomiska betydelse i bondesamhället. Den textila traditionen är en parallell och lika viktig sida av samma kultur som genom byggnadskonsten och det interiöra måleriet givit hälsingegårdarna en plats på världsarvslistan.

Boken är på 252 sidor, och är rikt illustrerad.

 

Pris: 350 kr inkl. moms 20 kr, plus ev. frakt, 50 kr, inkl. moms 10 kr. 

Beställ boken genom att sätta in 400 kr på Arbrå hemslöjdsförenings bankgiro 487-2057, ange noga leveransadress.

Eller kontakta föreningen:

Erik Nordin, ordförande Arbrå Hemslöjdsförening

Epost: erik.nordin@live.se
Telefon: 0706-71 55 17.

Butiken

Epost: hemslojden.vallsta@hotmail.com
Telefon: 0278-455 57