Hemslöjdsresors stipendiater!

Hemslöjdsresor delar sedan ett år tillbaka ut ett resestipendium. Syftet med stipendiet är dels att sprida kunskap om andra kulturers slöjd-, hantverks-, textil- och folkkonsttraditioner och dels att sprida kunskap om hemslöjdsresorna.

Stipendiet som är på 20000 kronor kan sökas av en person som är medlem i en förbundsansluten hemslöjdsförening och/eller prenumerant på tidningen Hemslöjd.

I år tilldelades stipendierna Anna-Karin Jobs och Marie Ekstedt Bjersing som båda erhåller 20000 kronor. Läs mer om stipendiaterna i Hemslöjdsresors senaste nyhetsbrev.

Stort grattis till Anna-Karin och Marie!