Föreningsdagen 2021

Hemslöjdens Föreningsdag 2021 blev en dag i hållbarhetens tecken. Här bjuder vi på en sammanfattning med länkar och material.

Deltagarna på Hemslöjdens föreningsdag 2021

Den 13 november 2021 gick Föreningsdagen av stapeln. Temat var hållbarhet. Vi som var på plats var ordföranden i riksföreningarna, länsförbunden och i lokalföreningarna, styrelsemedlemmar, Hemslöjdens verksamhetschef och personal från Riksförbundskansliet.

Hemslöjden är hållbar – hur medverkar vi i miljö- och klimatomställningen?

Dalarnas hemslöjdsförbund lämnade in en motion till förbundsstämman i våras om Hemslöjdsrörelsens roll i klimatomställningen. Märta Kallur, ordförande i Dalarnas hemslöjdsförbund, inledde dagen.

Slöjd Håller

Hemslöjdskonsulenterna i ”tvärlänen” har jobbat med projektet Slöjd Håller under ett par år och som bland annat resulterade i en hållbar slöjdvecka våren 2021. Dalarnas Hemslöjdsförbund och Västmanlands läns hemslöjdsförbund beskrev arbetet. Vi fick också höra mer om utställningen Hållbara rum på Västmanlands länsmuseum där också de lokala hemslöjdsföreningarna i Västmanland medverkar på olika sätt.

 

Hållbar mat för framtiden

I Gävleborg arbetar MatVärden med projektet ”Hållbar mat för framtiden”. Linda Elverstig, arbetar med marknadsföring och rådgivning i projektet och berättar hur de arbetar – och hur det går att använda sig av även inom hemslöjdsområdet!

Linda talade bland annat om hur viktigt nätverk är. När flera småskaliga mataktörer samlas kan förändring uppstå. På samma sätt är det med hemslöjdens föreningar.

Vart är vi på väg?

Utifrån verksamhetsinriktningen och stadgarna informerade riksförbundets styrelse om aktuella projekt och aktiviteter, bl.a. korgutbildningen, den kommande medlemsundersökningen, Ullveckan och Hemslöjdens dag samt tankar om en nordisk konferens 2022. Hemslöjd Media Sverige AB informerade bl.a. om att förlagsverksamheten pausas tills vidare.

Här hittar du Maria Jacobssons presentation från Föreningsdagen 2021.