Västmanlands läns hemslöjdsförbund

 

 

Västmanlands läns hemslöjdsförbund är den samlande regionala organisationen för länets hemslöjdsrörelse. I länet finns fem anslutna slöjd- och hantverksföreningar med tillsammans ca 500 medlemmar. Västmanlands läns hemslöjdsförbund är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen bildades 1987 och finansieras med medel från Region Västmanland samt Statens kulturråd via kultursamverkansmodellen.

Du hittar mer information om slöjden i Västmanlands län på Västmanlands läns hemslöjdsförbunds webbplats > www.slojdivastmanland.se och du kan också följa oss på Facebook.

Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv
I slöjdkalendern hittar du programverksamhet för Västmanlands läns hemslöjdsförbund och de lokala slöjd- och hantverksföreningarna som arrangerar aktiviteter på olika platser i länet. Föreningarna arrangerar tillsammans över 200 aktiviteter årligen, vilket betyder att du i snitt kan delta i en slöjdaktivitet varannan dag i länet.

I Hemslöjdens samlingar på Digitalt museum hittar du Olga Anderzons tygprovssamling. Olga Anderzon var en av initiativtagarna till att bilda Västmanlands läns hemslöjdsförening 1916 och hon började att samla in tygproverna 1914.

På vår webbplats hittar du dels mer information om länets slöjd- och hantverksföreningar, dels mer information om Olga Anderzon och andra dåtida eldsjälar i Västmanlands län. Och mycket mycket annat. | Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

Slöjdvandring vid NOK-stugan i Norberg

Slöjdvandring vid NOK-stugan Kom med bra skor, slöjdlängtan och nyfikenhet den 21 augusti kl. 14. Marlene från Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och...
Norrsyltagården på Vallby

Hemslöjdens Dag 2022

Västerås slöjd och Hantverksförening firar Hemslöjdens dag på Vallby Friluftsmuseum i samarbete med Handvävarna Dalarna Västmanland lördag  3 september kl...

Hemslöjdens dag 2022: Program Västmanland

Gör en U-sväng till oss! På Hemslöjdens dag lördagen den 3 september erbjuder slöjd- och hantverksföreningarna i Västmanlands län med länsbokstav U...

HEMSLÖJDENS DAG I NORBERG

Slöjda med ull i åtanke vid Abrahamsgården i Norberg Hemslöjdens dag är äntligen tillbaka efter pandemin och vi slöjdar den 3 september från kl.12. Ta...

Kultur i bruk med utställningar

Kultur i Bruk  arrangeras varje år i september av Surahammars kommun i samverkan med flera andra aktörer.  Med början  lördag den 3 september och till 10...