Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening bildades 1915 och har sedan dess oavbrutet varit verksam i vår bygd. I dag arbetar vi vidare för att både bevara och utveckla slöjd- och hantverkstraditionen – allt i en trevlig samvaro. Föreningen ordnar möten, kurser, studieresor, utställningar och prova på verksamhet, som numera heter Nyfiken på slöjd.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Nyfiken på slöjd

Vi har hittat  en ny och bättre lokal för våra slöjdträffar. Välkommen att  slöjda med oss i  Tingshuset i Norberg. Under vår träff i oktober vill vi ta...