Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening bildades 1915 och har sedan dess oavbrutet varit verksam i vår bygd. I dag arbetar vi vidare för att både bevara och utveckla slöjd- och hantverkstraditionen – allt i en trevlig samvaro. Föreningen ordnar möten, kurser, studieresor, utställningar och prova på verksamhet, som numera heter Nyfiken på slöjd.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Nåltovning steg två

Tiden med ull och nålar gick för fort Gruppen Nyfiken på slöjd blev ju alla intresserade av att få träffa "nåltovarna" Arja Meller och Annika Hedqvist...