Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening bildades 1915 och har sedan dess oavbrutet varit verksam i vår bygd. I dag arbetar vi vidare för att både bevara och utveckla slöjd- och hantverkstraditionen – allt i en trevlig samvaro. Föreningen ordnar möten, kurser, studieresor, utställningar och prova på verksamhet.

Utställningen “Värmande slöjd” pågår till den 16 december i Engelbrektloppets skyltfönster i Norberg.  Från 16 december till 7 januari 2020 står utställningen i fönstret i Fagersta bibliotek, Västmannavägen 12 i Fagersta.