Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening

Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening bildades 1915 och har sedan dess oavbrutet varit verksam i vår bygd. I dag arbetar vi vidare för att både bevara och utveckla slöjd- och hantverkstraditionen – allt i en trevlig samvaro. Föreningen ordnar möten, kurser, studieresor, utställningar och prova på verksamhet, som numera heter Nyfiken på slöjd.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Brodericafé

BRODERICAFÉ, i vår nya lokal på Engelbrektsgatan 57: söndagen den 5  maj kl. 16-18 Vi broderar tillsammans för inspiration och samma trevliga samvaro...

Brodericafé

BRODERICAFÉ, i vår nya lokal på Engelbrektsgatan 57: söndagen den 2 juni kl. 16-18 Vi broderar tillsammans för inspiration och samma trevliga samvaro...