Köping-Arboga-Kungsör slöjd- & hantverksförening

Köping-Arboga-Kungsör slöjd- och hantverksförening bildades 1989. Vi tycker att det kulturella arvet inom hemslöjden är väl värt att bevara, att det finns ett tekniskt kunnande som inte får gå förlorat. Samtidigt gillar vi nyskapande och vill utveckla vår älskade slöjd!

Föreningen ordnar möten, studiebesök, prova-på-kurser, föredrag och utställningar.
Köping-Arboga-Kungsör slöjd- & hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund och därigenom ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR).

 

Relaterat ur Slöjdkalendern

garn

Slöjdcafé : tovning

Våt- och nåltovning med Marlene, för mer information kontakta Marlene tele 072-180 81 51. Under hösten planerar vi tre slöjdkvällar där vi slöjdar och...
spinnrock

Spinnträff i Arboga

Spinngruppen välkomnar alla som under enkla, avslappnade, trevliga former vill komma och spinna. Du väljer själv om du vill vara med en liten stund eller...
garn

Slöjdcafé : en hållbar jul

Återbruksslöjd med Elisabet, för mer information kontakta Elisabet på tele 070-529 77 88. Under hösten planerar vi tre slöjdkvällar där vi slöjdar och...
spinnrock

Spinnträff i Arboga

Spinngruppen välkomnar alla som under enkla, avslappnade, trevliga former vill komma och spinna. Du väljer själv om du vill vara med en liten stund eller...
garn

Slöjdcafé : en hållbar jul, återbruk

Återbruksslöjd med Elisabet, för mer information kontakta Elisabet på tele 070-529 77 88. Under hösten planerar vi tre slöjdkvällar där vi slöjdar och...