Västerås slöjd & hantverksförening

Västerås Slöjd- och Hantverksförening bildades 1989 har som mål att bevara och utveckla det kulturella arvet inom hemslöjdens område.

För att nå denna målsättning anordnar vi medlemsmöten, temadagar, utställningar, prova på-träffar och kurser.

Vi deltar också i olika arrangemang som hantverksmässor och handarbetsträffar.
Västerås slöjd-& hantverksförening är medlem i Västmanlands läns hemslöjdsförbund och är därigenom ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund (SHR).
Alla som är intresserade av slöjd och hantverk är välkomna till föreningen.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Tälja i färskt och torrt trä – Hantverksträff i samarbetet med Vuxenskolan

Tisdagen den 9 november kl.18.30-21.00 Välkommen till hantverksträff med Västerås slöjd och Hantverksförening i samarbete med Vuxenskolan. Tema:...

Nybörjarstickning

Temat: Nybörjarstickning lördagen den 20 november kl.10.00-15.00 Välkommen till hantverksträff med Västerås slöjd och Hantverksförening i samarbete med...

Textilt återbruk med applikation och lappteknik

Tema: Textilt återbruk med applikation och lappteknik. Tisdagen den 7 december kl. 18.30-21.00 Välkommen till hantverksträff med Västerås slöjd och...