Tälja i färskt trä

FULLBOKAD!

 

En rolig och inspirerande grundkurs i täljning där vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen passar också dig som är lite mer van att tälja.
Du får lära dig tälja med kniv och yxa i färskt trä. Andra verktyg och redskap som du också kommer att använda är spräckjärn, bandkniv, täljhäst och japanska dragsågar.
Vi går igenom täljtekniken som olika knivgrepp, klyvning, kapning, materialkännedom och formens betydelse för föremålet samt enklare ytbehandling. Verktyg, redskap och material finns på plats.
Det finns också föremål att inspireras av som slevar, smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, krympburkar m m.

Kursledare: Anders Isgren .
Anders har arbetat som hemslöjdskonsulent i Kalmar län och är en erfaren kursledare.

Anmälan och betalning senast 24 september till pg 765 371-0. Glöm inte att ange ditt namn och Täljkurs på plusgirot när du betalar. Din anmälan är bindande. Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt. Återtar du din anmälan mindre än 14 dagar före kursstart återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen två veckor före kursstart. Där finns all praktisk information.