Slöjdhandledarutbildning 2022-2023

barnhander-med-slojdade-armband

Slöjdhandledarutbildningen är till för dig som arbetar i kulturskolan, grundskolan, förskolan, som museipedagog eller med annan skapande verksamhet för barn. Efter utbildningen har du behörighet att leda slöjdklubben.Här får du lära känna slöjdens olika material, redskap och verktyg. Vi arbetar en hel del praktiskt och du får tillverka föremål i trä, metall, textil och återbruksmaterial. Tekniker som korgflätning, tovning, sömnad och täljning ingår, liksom materialkännedom och verktygsvård. Vi lär oss metoder för hur man för vidare praktisk kunskap, hur man tar hjälp av lek, musik och berättande och hur rummet påverkar lärandet.

Plats: Hemslöjdsgården i Linköping
Lärare: Nina Bäckman
Tid: kl. 09.00-17.00
Lördag 17 september, 15 oktober, 12 november 2022, 11 februari och 11 mars 2023.