Residenset Plats För Rotslöjd visas på Västerbottens museum

Residenset Plats För Rotslöjd är i full gång. Deltagarna Katarina Åman och Gunnel Eriksson har redan hunnit arbeta halva tiden tillsammans så här kommer några bilder från deras arbetsprocess.

Om du vill se mer av deras arbete i Residensprogrammet så finns det nu en monter i entrén på Västerbottens museum med bilder, text, citat och föremål som växer fram sida vid sida med deras arbete. En trappa ner vissas rotkorgar ur samlingarna. Se museets hemsida för öppettider

Initiativtagare och projektägare är Slöjd Stockholm och finansieras av Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Programmet utvecklas i samarbete med Hemslöjdskonsulenterna i Västerbotten.