Påskkrans

Vi binder vår/påskkransar av björksly. Liáne visar oss och har material, men ta gärna med eget, t.ex band, fjädrar, plastägg, fåglar, fina kvistar.