Liv och rörelse blandteknik

Välkommen till Stenhusets konstgalleri på övre plan lördag den 3 oktober kl. 13, då vi återöppnar utan vernissage med utställningen  ”Liv och rörelse”i blandteknik av Barbro Christoffersson.

Vi återöppnar efter Corona-stängning utan vernissage med begränsat antal besökare samtidigt i lokalen och hoppas att vi alla tar ansvar för att hindra smittspridning. Smedsbostaden, caféet och hantverksbutiken ger möjlighet att sprida oss i lokalen och hålla avstånd. Vid problem med detta får vi ta nya/ändrade beslut om öppethållande.

Utställningen pågår lördagar och söndagar mellan 3 och 25 oktober kl. 13.00 – 17.00.
Konstnärinnan närvarar 3, 17 och 25 oktober.
Aktuell information finns på Facebook 

Väl mött i Stenhuset !
Tillgänglighet övre plan är begränsad för rörelsehindrade.