Föredrag: Textil i Kina

 Kerstin Andersson arbetar sedan mer än 30 år tillbaka som färdledare i Kina, framför allt med resor i samarbete med Hemslöjden, inriktade mot hantverk och textil. Under årens lopp har Kerstin gjort ett 40-tal olika hemslöjdsresor till Kinas alla hörn.

Vi får en historisk tillbakablick och med hjälp av många bilder se mycket om de olika typer av textilier som produceras i Kina, både de inhemska, som siden och rami, och de som kommit från annat håll, som till exempel bomull, vilket kom in från Indien redan under Han-dynastin för 2000 år sedan. Vi får se hur de olika typerna av textil utvinnes och behandlas. Vi får se färgning med indigo och olika typer av broderier som produceras av några av Kinas 56 olika folkslag.

Vi får stifta bekantskap med indigofärgning, reservagefärgning, vaxbatik och plangi och vi får se exempel på olika typer av broderier. www.kinakerstin.se

I samarbete med Stadsbiblioteket