Årsmöte

Välkommen till årsmöte med
Norbergs Bergslags Hemslöjdsförening den 11 juni kl.14

Mötets innehåll:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar – dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport etc.  kommer att finnas innan mötet startar

Föreläsning om hembygdsgården av Rita Södergård – ordförande för hembygdsföreningen

Smörgås med varm dryck

Rita kommer att närvara och föreläsa

Rita Södergård och hembygdsgården (Facebook)