Älvkultur med Ale Slöjdare

Ale Slöjdare deltar i evenemanget Älvkultur den 17 och 18 september.

Lokalen på Trastvägen 1 i Nol är öppen båda dagarna mellan kl 11 och 17.

Slöjdarna visar och säljer sina alster och kaffe serveras till självkostnadspris. Välkomna.