Linföreningar

Landets linföreningar har stora kunskaper om lin, odling och beredning. De har också de redskap som behövs för beredning av linet. Här hittar du en förteckning över landets linföreningar.

Frörepa linberedning

Linföreningar i Sverige

Föreningen Bohuslin

Föreningen Bohuslin logga

Föreningen Bohuslin

Föreningen Bohuslin är en ideell förening som driver Linmuseet, ett arbetslivsmuseum om lin och linberedning. Föreningen grundades av Barbro Emanuelsson tillsammans med några andra eldsjälar. Föreningen har nu funnits i mer än 20 år. På gården Kamstorp, 1 km norr om Kville i Tanums kommun, finns beredningsverk och utställning. Föreningen tilldelades Greta Johanssons linfond 2019.

De sju häradernas hemslöjdsförening
Föreningen har en Lingrupp som arbetar med linet ”Från frö till rock”. Verksamheten bedrivs på Strömmered, Istorp. På platsen finns också föreningens linredskap. Föreningen tilldelades Greta Johanssons linfond 2018.

Hälsinglands linförening

Logga Hälsinglands Linförening

Hälsinglands Linförening

Hälsinglands Linförening bildades 1993 av människor med egen erfarenhet av landskapets linhantering från den tid då den ännu var en inkomstkälla att räkna med. Föreningens syfte är att genom intresse­väckande aktiviteter vidmakthålla kunskapen om odling, beredning och vidareförädling av lin, denna märkliga kulturväxt.

Föreningen Trolldalen

Föreningen Trolldalen bildades 2015 med uppgift att bevara, vårda och utveckla området Trolldalen i Växbo utanför Bollnäs. I Trolldalen finns ett vattendrivet linberedningsverk för bråkning och skäktning och flera andra hus som har med linberedning att göra. Föreningen tilldelades Greta Johanssons linfond 2020.

Jämt-Lin

Jämt-Lin är en förening som verkar för lin- och spånadsväxter. Föreningens medlemmar finns främst i Jämtlands län.
Jämt-lin sår årligen en gemensam linodling på muséet Jamtli i Östersund. Mycket av föreningens aktiviteter utgår från den gemensamma linodlingen.

Jämt-Lin har en egen Facebook-sida. https://www.facebook.com/Jamtlin

Linodlarföreningen Fransåker

Logga Linföreningen Fransåker, linblomma

Linföreningen Fransåker.

Linodlarföreningen Fransåker i Stockholms län bildades 1985 och har till ändamål att:

  • Sprida intresse och kunskap om lin och linodling.
  • Anordna kurser och utställningar om lin.
  • Förmedla kontakt mellan linintresserade.
  • Underlätta linberedning för medlemmarna och linodlare med hjälp av utrustning i linberedningsverkstaden på Fransåker.

Smålands lincentrum

Logga Smålands Lincentrum

Smålands Lincentrum

Föreningens mål och syfte är att verka för bevarande av linodling och linhantering i alla dess former samt att ge information till skolor, studiecirklar och turister.
Föreningens verksamhetsbas är Sländan i Dädesjö Hembygdsgård, där föreningens medlemmar har tillgång till lokal, verktyg och maskiner för bearbetning av lin. Föreningen tilldelades Greta Johanssons linfond 2019.

Upplandslin
Föreningen bildades 1984 och hette då Nordupplands Linodlarförening. 1988 bytte föreningen namn till Upplands Lin. Syftet med föreningen är att sprida kunskap om linodling och linberedning. Föreningen har en linberedningslokal inrymd i en tidigare mangelbod vid Viksta Traktormuseum. Lokalen har en eldriven linbråka och skäkt samt traditionella häcklor.

Orsa lin och ull
Orsa Lin och Ull Ideell Förening bildades ursprungligen 1984. Föreningen har en ”Linlada” d v s en lokal där både handredskap och enkla maskiner finns för att bereda lin från frö till färdig väv.

Skånelin
Skånelin vill sprida information om spånads- och oljelin samt vara kontaktorgan för alla linvänner som spinner, väver och knypplar.

Linnea – Västerbottens linförening

Logga Linföreningen Linnéa

Linföreningen Linnéa

Västerbottens linförening är en ideell förening för alla linintresserade. Förening verkar för linkulturen i Västerbotten samt slöjd som använder sig av linet (Linum usitatissimum) som kulturväxt i Västerbotten.

 

 

Västgötalin
Föreningen Västgötalin bildades den 24 augusti 1988. Föreningen har ingen egen lokal utan träffas på repslagarmuseet i Älvängen.

Östgötalin
Sedan några år tillbaka är Östgötalin en del av Hemslöjden i Östergötland. Östgötalin värnar om kulturarvet och kunskapen omkring spånadslinet som kopplar både till hållbarhet och klimat. Linstationen ligger i Broddebo, Åtvidaberg. Vid arbetsmöten är logen öppen för besök och beredning. Besök av större grupper och beredning av större mängd linhalm görs efter överenskommelse.