Hemslöjdsförbundet i Uppsala län

Nu är vårt jubileumsår till ända efter en härlig tid. Bland annat var vi värdar för SHRs stämma i Uppsala under några majdagar och ungefär samtidigt så öppnade vår fantastiska jubileumsutställning ”Slöjd är livet” som pågick fram till mitten av augusti. Det var med glädje vi tog emot slöjdalster från 36 slöjdare vilka bidrog till att vi kunde genomföra den. Hoppas att du hade möjlighet att ta del av den. Cirka 12 000 besökare gjorde det i alla fall.

Nu är det dags för ett nytt år. Hoppas att du fortsatt vill vara en del av oss. Vi tycker att länsförbundets uppgift framför allt är att ordna med föredrag, utflykter m.m. men inte stå för den praktiska slöjden. Det gör lokalföreningarna. Om det är något du vill att vi ska göra så hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot alla förslag.

På våra sidor kan du hitta information om länsförbundet som är huvudföreningen och under sig har de lokala hemslöjdsföreningarna. I Uppsala län finns tre lokala hemslöjdsföreningar, Uppsala och Östhammar. Brukssmederna är en av de lokala föreningarna. Övriga delar av länet har inga verksamma lokalföreningar och kommer därför att sortera direkt under länsförbundet. Du har dock som medlem möjlighet att välja att ingå i någon lokalförening, men för att bli inskriven där måste du meddela länsförbundets styrelse om din vilja. Har du några frågor eller tips kan du skicka e-post till info@uppsalalan.hemslojden.org

Ett gott nytt slöjdår önskar

Styrelsen

”En ny framtid skapas och
det förgångna återupptäcks igen
Det är den rätta vägen att handla”
Maharaja Sawai Jai Singh II
Ur boken Jaipur Quilts, Krystyna Hellström

Styrelse

Lena Påhlman, ordf
Åsa Viksten Strömbom, v ordf
Maj Ivarsson, kassör
Maria Bringeland, sekr
Kerstin Ström

Relaterat ur Slöjdkalendern

Tre smidda krokar

Grundkurs i Järnsmide, 21-22 sept 2019

Under 2-dagarskursen lär vi ut grundläggande kunskaper i att smida på traditionellt vis. Platsen är klensmedjan på Österbybruks...