Brukssmederna

Brukssmedernas logga mot flammande eldbakgrund

Ideella föreningen Brukssmederna bildades år 2011 och har sitt säte i Österbybruk. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Österbybruks herrgårds klensmedja. Föreningen har vuxit snabbt och vi är nu över 30 medlemmar.

Föreningens ändamål

  • att utveckla kunskaper och färdigheter i att av järn och stål smida konst och bruksföremål
  • att för föreningens medlemmars utövande av smide disponera en smedja
  • att varje medlem genom praktiskt arbete i smedjan skall kunna utveckla sina personliga tekniker och färdigheter
  • att bland föreningens medlemmar dela med sig av kunnande och färdigheter
  • att genom ”öppet hus i smedjan” visa hur smidet går till för den allmänhet som besöker herrgården
  • att arbeta för att bevara svensk smideskultur

Vill du bli medlem i Brukssmederna?

Då måste du först gå vår grundkurs eller visa att du redan har kunskaper i smidets ädla konst. Skicka ett mejl till styrelsen@brukssmederna.se och berätta lite om dig själv, så tar vi kontakt.

Brukssmederna håller varje år populära grundkurser i smide – även specialkurser för tjejer – se vidare bland våra aktiviteter eller skicka ett mejl till kurser@brukssmederna.se!

Relaterat ur Slöjdkalendern

Grundkurs i Järnsmide, 29 – 30 juni 2024/ Fullbokad väntelista finns

Under 2-dagarskursen lär vi ut grundläggande kunskaper i att smida på traditionellt vis. Platsen är klensmedjan på Österbybruks Herrgård. Kursavgiften...

Grundkurs i Järnsmide, 14 – 15 sept 2024/ Fullbokad väntelista finns

Under 2-dagarskursen lär vi ut grundläggande kunskaper i att smida på traditionellt vis. Platsen är klensmedjan på Österbybruks Herrgård. Kursavgiften...

Grundkurs i Järnsmide, 5 – 6 okt 2024/ Fullbokad väntelista finns

Under 2-dagarskursen lär vi ut grundläggande kunskaper i att smida på traditionellt vis. Platsen är klensmedjan på Österbybruks Herrgård. Kursavgiften...