Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund

Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund har cirka 1000 medlemmar fördelade på sex lokala hemslöjdsföreningar. Vi vill inspirera, föra vidare och utveckla slöjdtraditionerna inom de båda landskapen Gästrikland och Hälsingland. Det gör vi bland annat genom olika programpunkter och workshops samt genom att ekonomiskt stödja evenemang som till exempel Linveckan och Korgstämman.

Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund erbjuder ett nätverk över hela Gävleborgs län, stöttar medlemsföreningarna i olika frågor och är en länk till riksorganisationen. Genom att bli medlem stödjer du det arbetet och blir delaktig i verksamheten. Du får del av stöd, trygghet, gemenskap, inspiration och kunskap. I Arbrå hittar du länets enda hemslöjdsbutik.

Som medlem i Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund kan du få rabatt på kurser och på prenumerationen av tidningen Hemslöjd – en av Sveriges bästa tidskrifter för slöjd.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Broderiverkstad

Tag med ditt broderi så ses vi och broderar tillsammans, lär av varandra och umgås.

Knyppelträffar

Lördagar vikta för knyppling tillsammans. OBS! Höstens första träff är på Mobackes Trädgårdscenter i samband med Hemslöjdens Dag. Denna gång ingår lunch...

Täljsöndag

Vi slöjdar och täljer tillsammans med Inga-Lena Åkesson. Tag med täljämne, verktyg, plåster och eget fika.

Stickcafè, Bollnäs

Tag med din stickning eller köp garn och annan utrustning på plats. Vi stickar och trivs i goda vänners lag. Ingen anmälan

Stickcafé, Edsbyn

Tag med din stickning eller något annat textilt arbete du vill jobba med och kom och trivs tillsammans med oss. På cafeterian går det att köpa kaffe....