Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund

Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund har cirka 1000 medlemmar fördelade på sex lokala hemslöjdsföreningar. Vivill inspirera, föra vidare och utveckla slöjdtraditionerna inom de båda landskapen Gästrikland och Hälsingland. Det gör vi bland annat genom olika programpunkter och workshops samt genom att ekonomiskt stödja evenemang som till exempel Linveckan och Korgstämman. 

Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund erbjuder ett nätverk över hela Gävleborgs län, stöttar medlemsföreningarna i olika frågor och är en länk till riksorganisationen. Genom att bli medlem stödjer du det arbetet och blir delaktig i verksamheten. Du får del av stöd, trygghet, gemenskap, inspiration och kunskap. I Arbrå hittar du länets enda hemslöjdsbutik.

Som medlem i Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbund kan du få rabatt på kurser och på prenumerationen av tidningen Hemslöjd – en av Sveriges bästa tidskrifter för slöjd.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Täljsöndag

Vi slöjdar och täljer tillsammans med Inga-Lena Åkesson. Tag med täljämne, verktyg, plåster och eget fika.
En hand som håller i ett verktyg för att svarva ett trästycke som sitter fäst i en maskin

Kurs i skärande träsvarvning

Välkommen till tre dagars kurs i träsvarvning!   Kursinformation Under denna kurs får du utforska tekniken i skärande träsvarvning. Kursens...

Invigning av vår sommarutställning söndag 16 juni kl. 13:00

"Från vardag till fest" - Dräktdetaljer från Arbrå och Undersvik. Invigningstal av Elin Sundberg, Kulturchef i Ljusdals kommun, uppvuxen i...

Sommarkurs – Spinna på spinnrock

Lär dig spinna på spinnrock! Att spinna sitt eget garn är en fantastisk process. Vi kommer att gå igenom ullens väg från klippning till färdigt kardflor,...

Sommarkurs – Betongkurs

Vi går igenom grunderna för att gjuta i betong. Du får prova att gjuta och får även inspiration till fortsatt skapande. Oömma kläder, förkläde och...