Västra Hälsinglands slöjdförening

VÄSTRA   HÄLSINGLANDS  SLÖJDFÖRENING

Vi finns i nordvästra delen av Hälsingland, huvudsakligen i Ljusdals kommun. Antalet medlemmar är ca 100.

Föreningen anordnar Korgstämman varje sommar på Stenegård i Järvsö. På samma plats deltar vi i höst- och julmarknader med ett antal marknadsbord som är gratis för medlemmar. Hemslöjdens dag firar vi varje år i början av september. Likaså deltar vi i Dräktstämman varje sommar på Karlsgården i Järvsö och i andra aktiviteter i kommunen.

Västra Hälsinglands slöjdförening anordnar kamratcirklar i textil-och träslöjd. Varje år hålls SHR- kurser med olika teman där medlem gärna får föreslå ämne och resor anordnas till för slöjdare intressanta mål. Föreningen är även återförsäljare av böcker utgivna av SHR. Via mejl informeras medlemmarna om föreningens aktiviteter.

Varje år utses en mottagare av föreningens stipendium på 3.000 kr. Medlem kan också själv ansöka om stipendiet.

Föreningen har ingen egen lokal men har visst samarbete med Ljusdalsbygdens museum och får där använda Vävstugans lokaler.
Vid vissa arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgift är 150 kr, för ungdom 13 – 25 år 50 kr, familjemedlemskap 200 kr.

Kontaktperson: Catharina Wedholm 070-5940734

 

 

PROGRAM  FÖR  VÅRTERMINEN   2019

 

Slöjdcafé på Kakfén i Färilaudda tisdagar kl 11 – 12.30 startar  15 januari.  Kontakt Eleonor 073-8104871

 Slöjdcafé i Solsidans klubblokal,Järvsöjämna onsdagar kl 18 – 21, start 6 februari.     Kontakt Ulla 070­6995426

 Täljkvällar i Pallars snickarbod, Hiklack jämna torsdagar kl  18 – 20.30                     Kontakt Simon 073-7151310

 Textilarna i Vävstugan vid f.d. muséet Ljusdal  udda   onsdagar kl 18 – 21 start 16 januari. Kontakt Ulrika 070-2534891

  SHR-kurs i Stickning– användbara tips och idéer med Agneta Hansson. 25, 26 och 27 januari. Kursen är en repris av höstens kurs. Se särskild inbjudan. Kontakt Catharina 070-5940734. En fortsättningskurs kommer att hållas senare.

 Årsmötehålls söndag 24 februari. Kallelse sänds till alla medlemmar.

SHR-kurs i Stickning 2 – Tips och idéer med Agneta Hansson 8, 9 och 10 mars i Järvsö.Se särskild inbjudan. Kontakt Catharina 070-5940734.

Gästrike-Hälsinge hemslöjdsförbunds årsmötehålls hos vårslöjdförening 23 mars. Inbjudan sänds ut till våra medlemmar.

SHR-kurs i Stickning 2 – tips och idéer med Agneta Hansson 29, 30 och 31 mars i Ljusdal. Se särskild inbjudan. Kontakt Catharina 070-5940734.

 

        Välkommen som medlem – kontakta Catharina   070-5940734 eller viawww.hemslojden.org 

                                                                                                    

                                                                                    Styrelsen/UK