Västra Hälsinglands slöjdförening

VÄSTRA   HÄLSINGLANDS  SLÖJDFÖRENING

Vi finns i nordvästra delen av Hälsingland, huvudsakligen i Ljusdals kommun. Antalet medlemmar är ca 100.

Föreningen anordnar Korgstämman varje sommar på Stenegård i Järvsö. På samma plats deltar vi i höst- och julmarknader med ett antal marknadsbord som är gratis för medlemmar. Hemslöjdens dag firar vi varje år i början av september. Likaså deltar vi i Dräktstämman varje sommar på Karlsgården i Järvsö och i andra aktiviteter i kommunen.

Västra Hälsinglands slöjdförening anordnar kamratcirklar i textil-och träslöjd. Varje år hålls SHR- kurser med olika teman där medlem gärna får föreslå ämne och resor anordnas till för slöjdare intressanta mål. Föreningen är även återförsäljare av böcker utgivna av SHR. Via mejl informeras medlemmarna om föreningens aktiviteter.

Varje år utses en mottagare av föreningens stipendium på 3.000 kr. Medlem kan också själv ansöka om stipendiet.

Föreningen har ingen egen lokal men har visst samarbete med Ljusdalsbygdens museum och får där använda Vävstugans lokaler.
Vid vissa arrangemang samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgift är 150 kr, för ungdom 13 – 25 år 50 kr, familjemedlemskap 200 kr.

Kontaktperson: Catharina Wedholm 070-5940734

 

                                   Program  sommaren  2019

Slöjd och teater för barn 9 – 12 år iLjusdals kommun på Stengårds loge 17 – 19 juni kl 10 – 15kostnadsfritt, lunch ingår.Handledare Liv Meijer Nordgren.Anmälan och info Monica Winges tel 070 6239441.

 

 Korgstämma nr 25 på Stenegårds loge11,12 och 13 juli kl 11 – 17.Korgmakare från Norden skapar i olika material, försäljning,workshops med drop-in.

 

Utställning Alla tiders näverunder Korgstämman på logen med Karin Lundholm och med arbeten av Pia Högman och Emma Dalgren.

 

Slöjdare från Västra Hälsinglands slöjdföreninghåller workshops på Stenegård under utställningen Ull för livet lördagar 1/625/8  kl  9 – 12.

 

 Vi deltar i Järvsö hembygdsförenings Dräktstämmapå Karlsgården 14 juli kl 11 – 15. Årets tema Indigo. 

 

 31 augusti vid sommaravsluningen på Stenegård workshop Lappa och laga.