Ångermanlands hemslöjdsförbund

1 kvm lin är ett projekt som drivs av Svenska hemslöjdsföreningar riksförbund SHR, hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter. Vi vill sprida kunskap om  spånadslinet, denna fantastiska växt som vi kan göra textilier av. I Västernorrlands län  odlar ca 300 personer genom Medelpads, Härnösands, Sollefteå, Örnsköldsviks hemslöjdsföreningar  1 kvm lin.
Ta del av liten linskola med Lisbeth Vestin, Ångermanlands linförening. 4/5 det nyttiga linet, 10/5 Ångermanlands vackra lin, 17/5 från frö till fiber. Linskolan spelas in och kan ses i efterhand på konsulternas webbsida.

Hemslöjdskonsulenternas webbsida
http://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/1-kvm-lin/

Nyhetsbrev och film om lin från SHR
https://hemslojden.org/fa-kunskap/1-kvm-lin/

Kontaktpersoner 1 kvm lin
Sollefteå hemslöjdsförening – ingrid@solberg.in
Örnsköldsvik hemslöjdsförening – ulla.grundberglarsson@telia.com
Härnösand hemslöjdsförening – hemslojd.harnosand@gmail.com
Medelpad hemslöjdsförening – franziskaeggernilsson@gmail.com

Ångermanlands Hemslöjdsförbund
Ångermanlands hemslöjdsförbund bildades 1909 och är ett landskapsförbund i Västernorrlands län med drygt 600 medlemmar där lokalföreningarna Härnösands Hemslöjdsförening, Sollefteå Hemslöjdsförening och Örnsköldsviks Hemslöjdsförening ingår. 2009 övertog Västernorrlands museum Murberget Ångermanlands samlingar. Föreningen ändrade namn 2020 från Ångermanlands hemslöjdsförening till Ångermanlands hemslöjdsförbund.

Ångermanlands hemslöjdsförbund stadgar 2020

ÅH verksamhetsplan 2018-2021-rev 2020

Hemslöjdskonsulenter i Västernorrland instruktioner och filmer
Väva i grind https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/vav-band-i-bandgrind/
Sy skinnpåse https://vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna/kurser-och-workshops/sy-i-skinn/

Slöjd kommer lastad: Enkel slöjd för alla
https://www.slojdkommerlastad.se/

Tidigare inlägg på youtube
kardning av ull, ungdom på murberget