Härnösands hemslöjdsförening

Program HH våren 2019 låg

Ytterligare programpunkter:

Fortsättning på knypplingen för dig som redan kan lite: Kontakta
Kristina Solberg 070-653 39 43 för uppgifter om plats, datum och kostnad.

.