Ångermanlands hemslöjdsförening

Ångermanlands Hemslöjdsförening
bildades 1909 och är en landskapsförening med drygt 900 medlemmar där lokalföreningarna Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå ingår.
Föreningens mål är att bevara och utveckla våra slöjdtraditioner, tillvarata lokala slöjdtekniker och uppmuntra till nyskapande.
2009 övertog Länsmuseét Murberget Ångermanlands samlingar. Information om folkdräkter www.murberget.se

Ångermanlands Hemslöjd AB vår  hemslöjdsbutik i Härnösand har upphört.

Filmer på youtube Kulturarvsläger Murberget, kardning mm.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Slöjdbang på Murberget

Slöjdbang en dag om slöjd 2017 Länshemslöjdskonsulenterna anordnar en heldag med slöjdaktiveter på Länsmuseet i Härnösand TEMA: Upp till kamp med slöjd!...

Julgröt och slöjd

Välkomna till julgröt och slöjd på Hovsgatan 50. Vi äter gröt och slöjdar olika stjärnor. Pris 100 kr. Max 30 deltagare Anmälan sms till Stina...

Papper och stygn

Utifrån boken  "Papper och stygn" av Monica Langwe, tillverkar vi praktiska saker som tvåarkshäfningar, kuvertböcker, album, böcker och kort utan lim,...