Ångermanlands hemslöjdsförening

Ångermanlands Hemslöjdsförening
bildades 1909 och är en landskapsförening med drygt 900 medlemmar där lokalföreningarna Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå ingår.
Föreningens mål är att bevara och utveckla våra slöjdtraditioner, tillvarata lokala slöjdtekniker och uppmuntra till nyskapande.
2009 övertog Länsmuseét Murberget Ångermanlands samlingar. Information om folkdräkter www.murberget.se

Ångermanlands Hemslöjd AB vår  hemslöjdsbutik i Härnösand har upphört.

Filmer på youtube Kulturarvsläger Murberget, kardning mm.

Relaterat ur Slöjdkalendern

Resa till Norrbotten

Vi åker tillsammans i buss till Hantverksmässan Nolia i Umeå, Gammelstad kyrkby, Luleå. Hallå Hemslöjd, Norrbottens museum. Jokmokks Tenn,  Atje...