Inlands Hemslöjdsförening

Vi är en hemslöjdsförening som finns i Kungälv och försöker att bevara de gamla slöjdteknikerna.
Detta gör vi genom kurser, träffar och studiebesök

Vi träffas jämna veckor med början 4/9 Höstens program ser du i slöjdkalendern