Hemslöjdsföreningen Sörmland

Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands län och är intresserad av hemslöjd. Bland medlemmarna i vår förening finns de som slöjdar på fritiden, de som har slöjd som yrke, de som njuter av andras slöjd och de som genom sitt medlemskap vill stötta hemslöjden i länet. Föreningen vill med vår rika hemslöjdstradition som grund stimulera till utveckling och nyskapande, samt bidra till att kunskap om olika slöjdtekniker tillvaratas och utvecklas.

För att bli medlem krävs inga förkunskaper. I föreningen delar vi med oss av våra erfarenheter och du erbjuds möjligheter att lära dig olika slöjdtekniker och slöjdtraditioner.

Mötesplatser där du kan slöjda

I samarbete med länets hemslöjdskonsulenter arrangerar föreningen flera olika mötesplatser där du kan slöjda med andra. Bland annat erbjuds en omfattande kursverksamhet, två slöjdakademier för fördjupning, prova-på-tillfällen på marknader och festivaler och slöjdträffar.

För senaste information om våra aktiviteter, surfa in på Facebooksidan Slöjd i Sörmland och bli vän med oss på Facebook! Även om du inte är medlem i Facebook kan du ta del av informationen.

Läs mer om vår förening på hemsidan: www.slojdisormland.se

Relaterat ur Slöjdkalendern

Returslöjd – Sy anteckningshäfte

Returslöjd - 14 onsdagar under hösten hos Eskilstuna folkhögskola på ReTuna. Alla är välkomna, ingen avgift. Vi börjar kl 16 och håller på till 19,...
Man med gula hörselkåpor skärsvarvar i verkstad

Skärsvarvning

Vi svarvar skålar och andra föremål både i färskt och torrt trä. Vi lär oss också vilka verktyg som är lämpliga och hur de ska skötas. Lärare:...

Lappa och laga för hand

Du lär dig grundläggande tekniker för att lappa och laga för hand. Vi går igenom tekniker för att laga synligt och mindre synligt och diskuterar...

Returslöjd – Mosaik med krossat porslin

Returslöjd - 14 onsdagar under hösten hos Eskilstuna folkhögskola på ReTuna. Alla är välkomna, ingen avgift. Vi börjar kl 16 och håller på till 19,...

Returslöjd – Blocktryck med vardagsföremål

Returslöjd - 14 onsdagar under hösten hos Eskilstuna folkhögskola på ReTuna. Alla är välkomna, ingen avgift. Vi börjar kl 16 och håller på till 19,...