Hemslöjdsföreningen Sörmland

Hemslöjdsföreningen Sörmland är en förening för dig som bor i Södermanlands län och är intresserad av hemslöjd. Bland medlemmarna i vår förening finns de som slöjdar på fritiden, de som har slöjd som yrke, de som njuter av andras slöjd och de som genom sitt medlemskap vill stötta hemslöjden i länet. Föreningen vill med vår rika hemslöjdstradition som grund stimulera till utveckling och nyskapande, samt bidra till att kunskap om olika slöjdtekniker tillvaratas och utvecklas.

För att bli medlem krävs inga förkunskaper. I föreningen delar vi med oss av våra erfarenheter och du erbjuds möjligheter att lära dig olika slöjdtekniker och slöjdtraditioner.

Mötesplatser där du kan slöjda

I samarbete med länets hemslöjdskonsulenter arrangerar föreningen flera olika mötesplatser där du kan slöjda med andra. Bland annat erbjuds en omfattande kursverksamhet, två slöjdakademier för fördjupning, prova-på-tillfällen på marknader och festivaler och slöjdträffar.

För senaste information om våra aktiviteter, surfa in på Facebooksidan Slöjd i Sörmland och bli vän med oss på Facebook! Även om du inte är medlem i Facebook kan du ta del av informationen.

Läs mer om vår förening på hemsidan: www.slojdisormland.se

Relaterat ur Slöjdkalendern

Tälj med yxa och kniv

Att tälja skedar och slevar är både roligt och lärorikt med de utmanande krav som finns på både form, funktion och i val av material. På kursen tränar du...

Tälj och slöjda av en björk

Björken är trädet vi använder varenda beståndsdel av. Stammen ger oss virke till, bränsle, möbler och större redskap, krokvuxet virke som grenar och...

Färga med växter

Detta är en kurs för dig som vill veta och lära dig mer om hur man färgar med växter på ullgarn och ylletyg. Som kursdeltagare får du lära dig...

Slipa verktyg

På kursen får du lära dig slipa och bryna dina slöjdverktyg som exempelvis kniv, yxa, hyvelstål och stämjärn. Vassa och rätt skötta verktyg är en...

Från frö till färg

Detta är en kurs för dig som vill veta mer om indigo och följa processen ”från frö till färg”. Du får lära dig hur man odlar, skördar och extraherar...