Föreningen Svenska spetsar

knypplad kyrklig spets

Vi arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen. Det gör vi bl.a. genom attlogga FSS

– Organisera kurser i knyppling för barn och vuxna.
– Ta fram knyppelmönster för försäljning.
– Sälja material och redskap för knyppling.
– Väcka intresse för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Svenska Spetsar har ca 750 medlemmar (varav 9 ingår i styrelsen). Medlemmarna deltar i arbetet t.ex. genom att demonstrera knyppling på utställningar. Som medlem får man ett informationsblad 4 ggr om året.

Läs mer på svenskaspetsar.se (öppnas i nytt fönster)