Skyddad: Förbundsstämma 2019

Varmt välkommen till Hemslöjdens förbundsstämma 2019. Stämmodagarna sker i Landskrona 24-25 maj där själva förbundsstämman sker lördagen den 25 maj. Du som får tillgång till den här sidan är antingen ombud eller ordförande i en riks-, region- eller länsförening. Här nedan hittar du de dokument som behövs för stämmodagarna.

Skriv ut de dokument som du behöver ha med dig och om något är oklart kontakta kansliet på info@hemslojden.org

Handlingar till förbundsstämman

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2018

Årsredovisning för Hemslöjdens stiftelser 2017

Inbjudan och praktisk information om Hemslöjdens stämmodagar