Vi gör band

Ikväll provar vi på lite olika band.

Ta med redskap och garn om du har hemma, annars finns material på plats.

Väva i bandgrind, med brickor eller olika metoder att fläta.

Ta med eget fika.