Vi flaggar för slöjden

Medlemsträff ”Vi flaggar för slöjden” hos Birgitta Nygren och Rune Svensson i Rute.

Lördagen den 30 maj, kl. 10-16.

Pris: 100 kr för medlem, 150 kr för icke medlem och 50 kr för barn.

Anmälan görs till SV: gotland@sv.se.