Gotlands läns hemslöjdsförbund

Hemslöjden på Gotland har uppdraget att förmedla kunskap och kulturarv vidare. Föreningen arbetar för ett aktivt medlemsinflytande över hela ön. Varje år bjuder vi in till stick- och täljgille den 2:a januari varje år. Efter två års uppehåll så hoppas vi att ses den 2 januari 2023!

Slöjdcafé – just nu inget inplanerat
Söndagen den 13 mars var sista slöjdcaféet som Gunilla, Annika och Sara ansvarade för.
Styrelsen tycker att det skulle vara mycket roligt om några medlemmar tar vid och fortsätter att anordna slöjdcafé för medlemmar på söndagar några veckor framåt.
En preliminär tid finns bokad i vår lokal Hantverket i Skaparlängan på Kulturum, Specksrum 6, Visby
Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer!

ÅRSSTÄMMAlördagen den 19 mars kl. 13.00 – ca 15.30
Kallelse till stämma
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2021
Normalstadgar för Gotlands läns Hemslöjdsförbund
Valberedningens förslag på ledamöter i Gotlands läns Hemslöjdsförbund för 2022

Aktivitetsplan för 2022
Läs vår Aktivitetsplan 2022
Läs vår Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsåret 2021
Extra årsstämma 2021
Konstituerande styrelsemöte 2021
Årsstämma 2021

Följ oss:
Gotlands läns Hemslöjdsförening på Facebook
hemslojdenpagotland på Instagram

Hemslöjdens samlingar är deponerade på Gotlands museums magasin Visborg. På digitalt museum finns en del av föreningens samling. Där hittar du också slöjd från andra delar av Sverige.

banners_hemsida_gotland_3

Museibutiken på Fornsalen har hand om material till Gotlandsdräkten. Butiksansvarig är Maria Annerud som kan nås på telefon 0498-29 27 45 eller mejl maria.annerud@gotlandsmuseum.se.

Slöjd- och formkonsulenterna når du via deras webbsida eller på Facebook.