Gotlands läns hemslöjdsförbund

Gotlands läns Hemslöjdsförbund arbetar på olika sätt för att främja slöjden och dess utveckling i länet. Vi vill att alla ska kunna uppleva glädjen med slöjd och hantverk och ge det en självklar plats i allas våra dagliga liv.

Bland våra medlemmar finns

dels de som vill utveckla sitt eget slöjdande, få tillgång till lokal och utrustning, utbyta kunskap och idéer med andra slöjdare,

dels de som genom sitt medlemskap vill stödja slöjd och hantverk och det kulturarv det representerar.

Vi har även medlemmar som är aktiva näringsslöjdare.

Välkommen som medlem. www.hemslojden.org

Vi samverkar bland annat med Region Gotlands slöjd- och formutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan och Textil Gotland. Tillsammans med våra samverkansparter ser vi till att det finns en lokal, Hantverket, för slöjd och hantverk på Gotland i Visby. Du hittar Hantverket på Specksrum 6 som del av Gotlands Kulturum.

 

Följ oss:
Gotlands läns Hemslöjdsförbund på Facebook
hemslojdenpagotland på Instagram

Hemslöjdens samlingar är deponerade på Gotlands museums magasin Visborg. På digitalt museum finns en del av föreningens samling. Där hittar du också slöjd från andra delar av Sverige.

Gotlands läns hemslöjdsförening på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar

Museibutiken på Fornsalen har hand om material till Gotlandsdräkten. Butiksansvarig är Maria Annerud som kan nås på telefon 0498-29 27 45 eller mejl maria.annerud@gotlandsmuseum.se.

Slöjd- och formkonsulenterna når du via deras webbsida eller på Facebook.