Vävkurs för nybörjare

Här får du lära dig väva, från varpfläta till färdig väv.
Plats: Vävstugan, på Murberget,

Lördag 18/3 och söndag 19/3 , 9.00-15.00.

Pris: 1000 kr (material,
kaffe och lunch båda dagarna).

Anmälan och kursledare till
Margareta Thorsell (070-696 09 34).

ett samarbete med Härnösands vävstuga