Väv flamsk

VÄV FLAMSK PÅ KULTUREN I LUND

Fem torsdagseftermiddagar, vårterminen 2024
Flamskvävningen kom med vävare från Flandern; först till slott och herrgårdar. Därefter började allmogens kvinnor väva flamsk. Tekniken vävdes som mest 1750-1850. Formspråket är unikt – det både fascinerar och överraskar.
På kursen får du lära dig hur man sätter upp en varp i en flamskram.  Sedan börjar vi med en teknikövning där grundmomenten i flamskvävning ingår.
Därefter fortsätter du sedan med en bild/detalj ur hemslöjdens arkiv från en äldre förlaga. Kursen vänder sig både till nybörjare och till dem som vävt flamsk tidigare.

Kursledare: Marianne Asp
Tid: Torsdagar kl 14.00-17.00, 8 och 22 februari, 7 och 21 mars samt 4 april 2024
Plats: Första gången, 8 februari, i Ystadhuset, övriga tillfällen i Nya verkstan på Kulturen i Lund
Kostnad: 2.850 kr. Kostnad för material tillkommer.
Anmälan: Senast 18 januari 2024.
Anmäl dig här
Kursen sker i samarbete med Kulturen i Lund.