Världsstickdagen WWKIPDAY

Vi firar världsstickdagen tillsammans med Byggnadsvård och Ull på Hallandsgården. Se affisch på vår Facebooksida.

Premiärvisning av vår nya bingeutställning! Försäljning av Hemslöjdens böcker

Försäljning av garn och slöjdmaterial, även slöjdmaterialbytarbord mm mm