Utställningen Djur och Odjur

Mer än 600 personer har under pandemiåret 2020 broderat tyglappar på temat Djur och Odjur. Tygbitarna har sytts ihop till ”vepor” som i en utställning vandrat runt i Sverige och kommer nu till Alster.

I samband med utställningen arrangerar Länshemslöjdsföreningen i samarbete med Bilda och ”Karlstagruppen”, som ingår i Täcklebo Broderiakademi, aktiviteter under tre onsdagar. Medlemmar i gruppen kommer att finnas i ett tält för att dels inspirera till fritt broderi, dels dela ut kit med material till dem som själva vill brodera något. Kanske på temat Djur och Odjur, inspirerade av utställningen, eller något alldeles eget fantasifullt. Lapparna får man ta med sig hem eller hänga upp dem för visning på Alster.

Aktiviteterna äger rum onsdagarna 11, 18, och 25 augusti kl 11:00 till 16:00.