Utställning och försäljning

Slöjdarna i Värnamo Kommun har utställning och försäljning  i Marknadsstugan i Apladalen i Värnamo.

Den 11-24 juli 2020 kl 10.00-17.00.

Utställare Margita Fast, May-Lis Lundberg och Kerstin Svensson

Välkomna till Apladalen