Uppläggningar och avmaskningar kurs i KIL

Vi uppmärksammar världsstickardagen hela veckan.

Kurs i uppläggningar och avmaskningar, 150 kronor, för  kursinformation, anmälan och betalning se Studiefrämjandet.se

 

Lördagen 17 juni 2023, klockan 09.30-16.00

Kulturhuset KilArena

Industrigatan 1, 66533 KIL

 

I samarbete med Studiefrämjandet, Värmland