Trender och Traditioner

SLÖJDENS HUS ONSDAGEN DEN 23 MARS KL. 18:00

Välkommen att lyssna till ett föredrag om en unik och inspirerande utbildning!
Rektor Paula Karlsson berättar på temat, ”Formakademin då och nu”, om skolans spännande historia och hur man arbetar idag.
Studerande från utbildningarna Keramisk form- och produktion samt Mönsterdesign och grafiska tekniker medverkar och visar exempel i den pågående utställningen.

Utställning pågår12-23 april. O: 12-16, To:12-18 F:12-16, Lö: 10-14.