Träslöjd – traditionellt hantverk möter ny teknik

Den 27 mars börjar Per Magnussons utställning ”Träslöjd – traditionellt hantverk möter ny
teknik” på Slöjdens Hus i Skövde. På utställningen visar han skönheten i trä, inte minst i rötat
trä och drivved i kombination med högspänning, datorstyrda fräsar, vakuumbehandling,
behandling av trä så att även rötat trä stabiliseras och skönheten i detta trä lyfts fram. Ett
spännande exempel är när Per gjort ytan på träet ledande och sen kopplar på tusentals volt
som söker sig över ytan. Så kallade Lichtenbergfigurer skapas.

Välkomna!

Slöjden Hus har öppet måndag, tisdag, torsdag 12.00 – 16.00, lördag 10.00 – 14.00