Träskärning i karvsnittsteknik 26-27 januari

Kursinnehåll: Träslöjskurs i karvsnittsteknik.

Kursens kommer att beröra olika delar är: Kursen behandlar karvsnittstekniken ur historisk synpunkt där gamla föremål studeras. Karvsnittets uppbyggnad, mönsterkomposition och mönsterritning. Hur karvsnitt kan användas på nytillverkade föremål diskuteras. Materialkunskap- val av träslag för karvsnitt.Verktyg och verktygsvård. Praktisk arbete.

Tid: Lördag 26/1 10:00 – 16:00 Söndag 27/1 09:00 – 16:00

Antal lektioner: 16,5 lektionstimmar a 40 min.

Kursledare: Sune Oskarsson. Sune är en erfaren slöjdare och kursledare med djup kunskap i ämnet. Han är ofta ute på evenemang och håller fler kurser i ämnet.

Lokala kursledare: Tine Leinstedt & Anne-Marie Held

Material och utrustning ingår i kursen.Kursavgift: 1000kr /person för hemslöjdens medlemmar och 1500 för icke medlemmar. Kursavgiften betalas in senast 20 Januari till Bankgiro 533- 35 54 eller Swich 123 104 37 69 – markera betalning med ditt namn och kurs. Kursen är bindande.

Begränsat antal platser, först till kvarn principen tillämpas och Hemslöjdens medlemmar har företräde till kursen. Anmälan till kursen görs via mail.

Anmälan till :Tine Carpenter Leinstedt, mail: tine@q-tech.se Tine nås även på telefon eller SMS efter kl. 18 på 076-553 56 40

Varmt välkomna!

Ami, Anne-Marie Held, De Sju Häradernas Hemslöjdsföreing, Mobil: 0708-89 33 98