Tovning

Grundkurs i tovning – Skaparglädje med ull

Kom och prova på.

Det är både roligt och kreativt.  Har du provat tidigare kommer du att få uppg anpassade  efter kunskapsnivå. Materialkostnad för att starta upp tillkommer med 150 kr och betalas på plats till ledaren.

Upplysning och anmälan till ledaren Anita Fuchs tel 0708-450817