Tillverkning av vinster

Till våra lotterier behöver vi många vinster. Det är flera medlemmar som lämnar in fina slöjdalster och det tackar vi alldeles extra för!

Men det behövs många vinster och det träffas vi två gånger per termin för att tillverka. Vi ordnar tomteverkstad för att montera tomtekläder på små björkstubbar – Birgitta stickar i parti och minut! Vi har material för att göra knapphalsband, nyckelringar mm mm.

Välkommen att bidra med egna saker eller tillverka tillsammans!

På onsdag 23 okt kl 17.30 ses vi på Växtvärket och tillverkar fler vinster till lotteriet på Lilla Böslid i november.
Lite svårt att ta sig dit. Gående går från konstmuseet och runt på Nissansidan. Bilande parkerar efter Örjansskolan och rundar byggstaketet på Wrangelsledssidan.
Fika förstås och välkommen även om du vill sitta med ditt eget slöjdande.