Text och textil – etymologiska syskon

Brodera, skriv, tryck, klipp eller uppfinn andra nya sätt att överföra ord till tyg. De olika tygremsorna vävs efterhand in i en gemensam väv. Resultatet blir en rya, en sammanställning av individuella berättelser om text och textil, och en kollektiv skrift.

Workshopen är en del av Stockholm Craft Week 1–4 oktober och leds av konstnärerna Ellen Landberg och Janna Berggren. Drop-in, ingen föranmälan behövs och material finns på plats.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så max 15 personer deltar samtidigt i workshopen. Ifall det uppstår väntetid kan man under tiden besöka den pågående utställningen Åke Hodell – Motstånd.

Det svenska ordet text kommer via franskans texte, ursprungligen från latinets textus (tygbit), vilket i sin tur härstammar från texere – att väva. Bilden av texten som en väv är väl använd och bekant i beskrivningar av texter och berättelser.

Workshopen utgår från frågeställningen Vad säger textilen (genom dig)?

Hela programmet för Stockholm Craft Week: stockholmcraftweek.se/
Mer info om Tensta konsthall: www.tenstakonsthall.se/