Täljsöndag

VI slöjdar och täljer tillsammans med Inga-Lena Åkesson. Tag med täljämne, verktyg, plåster och eget fika.

I höst får träslöjdarna sällskap på Kämpens av rockstugan.