Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening

 

Alla som är intresserade av hemslöjd är välkomna till vår förening! Vi vill arbeta för att levandegöra, bevara och vidareutveckla slöjden i dess olika former. Bli medlem du också! Årsavgift 200 kr/år, familj 250 kr/ år. Gå in på www.hemslojden.org och klicka på Bli medlem samt välj Bollnäs – Voxnadalens hemslöjdsförening eller ring Gunilla Granström, 070-6786364

Vi finns på facebook som Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening.

Vävstuganäröppen för alla som vill komma och väva. Kontakta gärna någon i vävkommittén. Vävstugan finns på Norra Kyrkvägen 7, Gamla Sockenstugan. Första tisdagen i varje månad i februari till och med maj har vi ÖPPET HUS mellan 13.00 – 15.00 då du kan träffa andra vävintresserade, framföra önskemål om nya vävar eller bara umgås.
Telefonnummer till v
ävstugan: 0278 – 150 03.

Alla arrangemang sker i samarbete med:

Bollnäs Kommun,  Ovanåkers kommun, Studieförbundet Vuxenskolan.

 

 

 

 

 

Banner för Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening på Digitalt museum i Hemslöjdens samlingar