Täljsöndag

Vi slöjdar och täljer tillsammans med Inga-Lena Åkesson. Tag med täljämne, verktyg, plåster och eget fika.

Kostnad 50 kr.