Tälja i färskt trä

Välkommen på en rolig och inspirerande grundkurs i täljning som också kan anpassas för dig som är lite mer van att tälja. Vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Du får lära dig tälja med kniv och yxa i färskt trä. Andra verktyg och redskap som du också kommer att använda är spräckjärn, bandkniv, täljhäst, japanska dragsågar och navare. Vi går igenom täljtekniken som olika knivgrepp, klyvning och kapning av ämnen. Materialkännedom och formens betydelse för föremålet samt enklare ytbehandling och dekorstjärning. Du får också veta hur du håller dina verktyg vassa. Redskap, verktyg och material finns på plats. Det finns också föremål att inspireras av som slevar, smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus, krympburkar m.m.

Praktiska moment:Täljteknik med skärande eggverktyg som kniv, yxa, bandkniv och bildhuggarjärn. Klyvteknik med spräckjärn och yxa, sågteknik med olika typer av sågar, enklare dekorteknik och ytbehandling.

Teoretiska moment:Material, redskap och verktygsegenskaper, anskaffning, torkning och förvaring av material och föremål. Formens betydelse för föremålet.

Kursens mål: Kursens mål är att inspirera och ge dig kunskap om täljning i det färska träet, så att du kan och känner lust att fortsätta med täljandet.

Tid: 19-23 juli kl 9 -16
Plats: Hemslöjden i Skåne, Österleden 10 Landskrona
Lärare: Anders Isgren
Kostnad: 3600, material tillkommer
Till anmälan